FUNDRAISING SRDCEM

Protože fundraising není jen naše práce, ale i poslání.

Databáze getCLOSE

Pojď blíž - getCLOSE ti zviditelní procesy.

work

Viditelnost dat

Naši databázi jsme vyvinuli speciálně pro potřeby fundraisingu a fundraiserů. A denně ji rozvíjíme. Pro mailingy, crowdfunding, online kampaně...

  • jednoduše a intuitivně
  • getCLOSE tě přiblíží k dárcům
  • více než 25 let zkušeností s daty dárců
  • vícejazyčnost a více měn je standard
  • digitalizace běží a my ji vedeme
work

getCLOSE s dárcem

Ukládat se dá hodně, ale komunikovat správně s dárcem je umění. Správná komunikace ve správný čas.

getCLOSE pro tvoje aktivity

Plánuj a kontroluj své aktivity. Nastav si správně své prostředky. S getCLOSE vždycky víš, jak si stojíš.

getCLOSE a bezpečnost

GDPR řešíme ofenzivně. Každý dárce může svůj status a svá data odvolat. Digitálně, snadno, rychle. To buduje důvěru.

Chceš se s námi potkat?

Kontaktuj nás a my osobně a nezávazně probereme tvé otázky. Těšíme se na tvou zprávu.

Naše služby

Koncepce integrovaných fundraisingových kampaní. Důraz je kladen na maximální výsledek s co nejmenším množstvím prostředků.

Text a grafika

K dispozici máme copywritery pro každou zemi a každého zákazníka pro přesnou realizaci projektů. Grafika je realizována zkušenými týmy.

Data, data, data

Správná volba cílových skupin, správné oslovení dárců, okamžitá prezentace výsledků a analýz jsou naší silnou stránkou.

Crowdfunding

Dary jsou investicí do lepší budoucnosti a řešení problémů. Přinášíme řešení problémů a financí.

Produkce

Rádi děláme mailingovou produkci v Evropě. Koncentrujeme kupní sílu našich zákazníků a tím dosahujeme dobré kvality za výhodné ceny.

E-mailová databáze

Rychlá, otevřená, upřímná komunikace prostřednictvím e-mailu přináší dary. U některých našich zákazníků to činí dokonce přes 50 % celkové výše darů.

A vše digitálně

Vyber si, jestli upřednostníš osobní konzultaci nebo použiješ naši digitální službu. Digitalizace je pro nás nejdůležitějším krokem do budoucnosti.

Seznam se s naším týmem

Pro naše zákazníky chceme dosáhnout velkých úspěchů, to je naším cílem. Vysoký stupeň digitalizace nám umožňuje efektivní práci. Raději komunikujeme přímo s tebou a pracujeme na tvých řešeních...

Mgr. Anna Norlin

Mgr. Anna Norlin

Account Manager, Česká republika

Baví mě sledování nejnovějších marketingových a fundraisingových trendů, jejich aplikace, analýza dat, tvorba a plánování kampaní. Odměnou jsou pro mě dobré výsledky a spokojený klient. Radost mi ve volném čase dělá cestování, sport a čas strávený s rodinou a přáteli.

Silvia Hassler, MBA

Silvia Hassler, MBA

Obchodní ředitelka a Fundraiserka

Podrobná implementace konceptů a dosahování stále větších úspěchů pro naše zákazníky jsou pro mě důležité. Relaxaci a inspiraci mi dává moje rodina a sport.

Hermann Ehringfeld

Hermann Ehringfeld

Ředitel a zakladatel

Dokonce i po více než 25 letech fundraisingu existují stále nové výzvy. Momentálně digitalizace. Do vzduchu se ale vydávám raději soukromě, jako pilot kluzáku spoléhám na sílu vzduchu.

Mgr. Tereza Bartošová

Mgr. Tereza Pešková

Back office, Česká republika

Základem všeho je vyslechnout potřeby zákazníka a naplnit je. Zajistit pak také správný chod kanceláře. Nabíjí mě pohyb v přírodě, velkým tématem je pro mě život všech zvířat kolem.

Romana Tvarožková

Romana Tvarožková

Database Manager

Správa a správnost dat jsou základním pilířem mojí práce. Odpočinek a dobití energie nacházím v cestování.

Patrik Kiss

Patrik Kiss

Web Developer

Největší výzvou je vytvořit z marketingových nápadů dobrou, rychlou a flexibilní aplikaci pro naše klienty a pro nás. Nyní nás udržují v chodu technologie a zabezpečený software.

GDPR: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Za daty jsou informace o lidech. Proto přísně dodržujeme tyto předpisy.

1. Všeobecně

U společnosti fundraising, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 264 91 851 (dále jen „my“) zaujímá ochrana osobních údajů vysokou důležitost, proto při sběru, zpracování a používání dat přísně dodržujeme právní předpisy (zejm. GDPR, zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, jakož i zahraniční předpisy DSG 2018 a TKG 2003) vůči našim zaměstnancům, poskytovatelům služeb, dárcům, zákazníkům a zájemcům. Naši zaměstnanci jsou písemně zavázáni k dodržování utajení dat. Přístupová práva jsou upravena v bezpečnostních opatřeních společnosti fundraising, s. r. o. S našimi poskytovateli služeb jsme v souladu s GDPR uzavřeli odpovídající dohody. Naše vysoká úroveň ochrany hardwaru a softwaru zabraňuje neoprávněnému přístupu k datům.

2. Sběr a zpracování dat

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v souladu se zákonnými předpisy.

3. Informace o sledování a používání údajů návštěvníky našich webových stránek

Na této webové stránce evidujeme a shromažďujeme v rámci zákonné přípustnosti informace, které nám pomáhají lépe porozumět požadavkům našich návštěvníků, týkající se našich webových stránek a nabízených služeb. Tyto informace nebudou sdíleny s třetími stranami, s výjimkami uvedenými v tomto prohlášení nebo z důvodu odpovídajícího soudního příkazu. Všeobecné statistické informace a údaje, které poskytují informace o použití samotné webové stránky, jsou vyhodnocovány pouze dohromady a nezobrazují se nám jako individuální záznam. Slouží pouze pro statistické účely.

  • Cookies Naše internetové stránky používají tzv. cookies. Jsou to malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení pomocí prohlížeče. Nezpůsobují žádné škody. Cookies používáme k tomu, abychom naši nabídku uspořádali optimálně pro uživatele. Některé cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení uložené, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě. Pokud si to nepřejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás o výskytu cookies informoval, a vy je povolíte pouze v jednotlivých případech. Vypnutí cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.
  • Použití Google Analytics Tyto webové stránky používají Google Analytics. Jedná se o webovou analytickou službu společnosti Google Inc., dále jen „Google“. K tomuto účelu se používají soubory cookies, které umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované prostřednictvím souboru cookie jsou přenášeny na server poskytovatele a tam uloženy. Tomu můžete zabránit tak, že nastavíte svůj prohlížeč, aby neukládal žádné soubory cookies. S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající dohodu o zpracování smluvních dat. Vaše IP adresa bude evidovaná, ale okamžitě pseudonymizovaná. Proto je možná pouze hrubá lokalizace. Vztah s poskytovatelem analýzy webu je založen na standardních smluvních podmínkách / rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise (například v případě USA: „Privacy Shield“). Zpracování dat probíhá na základě zákonných předpisů § 96 odst. 3 TKG, jakož i čl. 6 odst. 1 a) (souhlas) a/nebo f) (oprávněný zájem) GDPR. Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšení naší nabídky a naší webové stránky. Protože je pro nás důležitá ochrana soukromí našich uživatelů, jsou uživatelská data pseudonymizována. Uživatelská data jsou uchovávána po dobu 50 měsíců. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na webu Google Analytics.

4. Zpracování osobních údajů dárců

Činnosti zpracování osobních údajů se týkají především osob, které oslovujeme za účelem získání finančních prostředků pro neziskové organizace. Oslovujeme proto jak potenciální dárce, tak osoby, které již v minulosti některé neziskové organizaci přispěly. Tomu odpovídá systém, kdy osobní údaje jsou zpracovávány ve dvou typech databází: A) Databáze potenciálních dárců obsahuje osobní údaje potenciálních dárců, které jsou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa), historie komunikace. Tato databáze je naším vlastnictvím a neziskové organizace do ní nemají přístup. B) Klientské databáze jsou vedeny samostatně pro každou neziskovou organizaci a jsou v ní osobní údaje dárců, kteří jí v minulosti již poskytli finanční příspěvek. Nezisková organizace může ve své databázi upravovat osobní údaje dárců. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa), historie komunikace, číslo bankovního účtu, historie plateb.

5. Externí poskytovatelé služeb

Pro určité činnosti pověřujeme externí poskytovatele služeb se zpracováním dat. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají data výhradně podle našich pokynů, jsou proto vázáni těmito zásadami ochrany osobních údajů a námi kontrolováni. Poskytovatelé služeb nemohou za žádných okolností používat údaje pro své vlastní účely.

6. Bezpečnost údajů

Osobní údaje, které jste nám předali, budou chráněny před neoprávněným přístupem díky vysoké úrovni ochrany hardwaru a softwaru.

7. Vyloučení odpovědnosti

Naše texty jsou pečlivě kontrolovány. Přesto není možné zaručit jejich aktuálnost, správnost a úplnost. Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy, tzn. elektronické křížové odkazy dostupné prostřednictvím webových stránek jiných společností. Za obsah odkazovaných stránek nesou odpovědnost výhradně jejich provozovatelé. Tyto zásady o ochraně osobních údajů se nevztahují na tyto odkazované internetové stránky, ale pouze na místní předpisy o ochraně osobních údajů.

8. Souhlas a právo na odvolání

Pokud je pro zpracování vašich údajů nezbytný váš souhlas, zpracujeme je nejdříve až po vašem výslovném schválení. Údaje o nezletilých osobách zásadně nezpracováváme a nemáme k tomu oprávnění. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat na následující e-mailové adrese: info@bluedrm.com. V případě odvolání vašeho souhlasu ke zpracování vašich osobních údajů budou všechny vaše osobní údaje nenávratně odstraněny, pokud neexistuje zákonná povinnost nebo oprávněný zájem tyto údaje dále zpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

9. Vaše práva

Kdykoli máte právo informovat se o příslušných osobních údajích nebo se můžete na své údaje sami podívat, změnit je nebo vymazat na následující webové stránce: ZKONTROLUJ SI SVÉ ÚDAJE. Pokud neexistuje zákonný důvod data uchovávat, máte právo na vymazání těchto dat, stejně jako právo vznést námitku proti zpracování. Kromě toho máte právo na opravu dat, omezení zpracování, přenositelnost dat a podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ohledně svých práv se prosím obraťte na naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů:

Hermann Ehringfeld

Václavské náměstí 802/56

110 00 Praha 1

he@fundraising-cz.com